Certyfikat z języka hiszpańskiego

DELE są jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem jest Instytut Cervantesa,

  • DELE A1 dla uczniów od 11 do 17 lat potwierdza kwalifikacje językowe potrzebne do rozumienia i użycia potocznych wyrażeń i prostych zdań w sytuacjach codziennych, konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb,
  • DELE A2 Dyplom ten potwierdza umiejętność rozumienia codziennych wyrażeń częstego użytku – podstawowe informacje o sobie samym i swojej rodzinie, zakupach, interesujących miejscach, zajęciach itp,
  • DELE B1 Potwierdza umiejętność zrozumienia zasadniczych kwestii w jasnych tekstach standardowego języka w zakresie tematów związanych z pracą, nauka, rozrywką, umiejętności wyrażania opinii,
  • DELE A2/B1 dla uczniów od 11 do 17 lat.
  • DELE B2 kest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających kontaktować się z native speakerami w języku płynnym i naturalnym, redagować przejrzyste i szczegółowe teksty na różne tematy, bronić swojego punktu widzenia w danej kwestii oraz podawać argumenty za i przeciw oraz rozumieć główne idee w złożonych tekstach, na tematy tak konkretne jak i abstrakcyjne, nawet techniczne, o ile dotyczą znanej dziedziny,
  • DELE C1 – wskazuje na poziom zaawansowany; wypowiadanie się płynnie, spontanicznie, bez wysiłku odnajduje zwroty, elastycznie na różne tematy; ekonomiczne, społeczne,
  • DELE C2 potwierdza kompetencję językową konieczną do wypowiadania się w każdej sytuacji z całkowitą skutecznością, ze spontaniczną zdolnością dostosowania się do każdego kontekstu, przy zachowaniu wysokiego stopnia precyzji. Użytkownik wykazuje się dobrym opanowaniem odcieni, które nadaje naturalną biegłość jego wszystkim wypowiedziom.

Po zdaniu egzaminu DELE A2/B1 dla uczniów, kandydaci mogą uzyskać jeden z następujących dyplomów:

  • Diploma de Español nivel A2 – dyplom potwierdza, że kandydat potrafi rozumieć zdania i wyrażenia dotyczące życia codziennego, często używane, związane z najważniejszymi sprawami,
  • Diploma de Español nivel B1 – dyplom potwierdza umiejętności językowe w zakresie: Rozumienia głównych tez prostych tekstów w języku potocznym, jeżeli dotyczą znanych mu tematów, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym. Dawania sobie rady w większości sytuacji, jakie mogą mieć miejsce podczas podróży do krajów hiszpańskojęzycznych. Tworzenia prostych i zbornych tekstów na znane sobie lub interesujące tematy. Opisywania doświadczeń, zdarzeń, pragnień i zamierzeń, jak również prostego uzasadniania swoich opinii i przedstawiania planów.