RODO – klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

w związku z ustawą o ochronie danych osobowych i obowiązkiem informacyjnym w RODO, przesyłam Państwu informacje:

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, które otrzymaliśmy przez formularz zgłoszeniowy informujemy, że:
● administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych Metro Anna Gramza, z siedzibą w Poznaniu 61- 606, ul. Romana Drewsa 3
● podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między Szkołą Języków Obcych Metro umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz TWOJA ZGODA( zgoda jest dobrowolna)
● będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy ( za Twoją zgodą)
● Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Szkole Języków Obcych Metro i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim.
● Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
● dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
● masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
● w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
● podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych