Certyfikat z języka niemieckiego

Goethe-Zertifikat w zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 80 – 200 jednostek lekcyjnych po 45 min.

  • Goethe-Zertifikat A1: od 10 LAT, Fit in Deutsch 1. W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 80 – 200 jednostek lekcyjnych po 45 min.)
  • Goethe-Zertifikat A1: od 16 LAT, Start Deutsch 1. W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 80 – 200 jednostek lekcyjnych po 45 min.)
  • Goethe-Zertifikat A2: od 10 LAT, Fit in Deutsch 2. W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 200 – 350 jednostek lekcyjnych po 45 min.
  • Goethe-Zertifikat A2: od 16 LAT, Start Deutsch 2. W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 200 – 350 jednostek lekcyjnych po 45 min.
  • Goethe-Zertifikat B1 od 12 LAT (wersja dla młodzieży) OD 16LAT (wersja dla dorosłych). W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycjiocenia się czas przygotowania na 350 – 650 jednostek lekcyjnych po 45 min.
  • Goethe-Zertifikat B2: od 16 LAT. W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 600 – 800 jednostek lekcyjnych po 45 min.
  • Goethe-Zertifikat C1: od 16 LAT. W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 800 – 1000 jednostek lekcyjnych po 45 min.
  • Goethe-Zertifikat C2: GDSGroßes Deutsches Sprachdiplom Aby osiągnąć ten poziom kompetencji niezbędnych jest – w zależności od poziomu znajomości języka i założeń edukacyjnych – minimum 1000 jednostek lekcyjnych po 45 min.

BULATS Deutsch: test für den Beruf OD 18 lat. Osoby biorące udział w tym teście nie muszą spełniać konkretnych wymagań, ponieważ BUALTS rozpoznaje poziom językowy uczestnika.

TestDaF: od 16 LAT – jest egzaminem na poziomie zaawansowanym. Na sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego obejmuje poziomy B2 do C1 i jest akceptowany przez wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech jako świadectwo kwalifikacji językowych kandydata. Wiedza fachowa nie jest wymagana. Ilość godzin nauki przed przystąpieniem do egzaminu wynosi 700 – 1000 jednostek lekcyjnych po 45 minut. Przy zgłaszaniu się na egzamin nie jest wymagane świadectwo dotychczasowej znajomości języka.