O nas

O szkole

Szkoła Metro to ponad 14 lat doświadczenia w nauczaniu języków obcych w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, zdobywaniu doświadczenia na studiach podyplomowych, konferencjach i warsztatach metodycznych oraz poznawania kultury innych krajów na stypendiach zagranicznych. Słuchacze szkoły to: dzieci od 6 lat – młodzież – studenci – dorośli.

  • kursy prowadzimy na wszystkich poziomach zaawansowania (wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (A1-C2),
  • wykorzystujemy metodę komunikacyjną: mówienie, omawianie, dyskutowanie – to gwarancja szybkich postępów w komunikacji w języku obcym,
  • stosujemy gry językowe, które wspomagają procesy uczenia i zapamiętywania, wpływają na atrakcyjność i efektywność zajęć, ćwiczą spontaniczność reagowania w języku obcym,
  • działamy zgodnie z metodą reagowania całym ciałem(TPR) wykorzystując zabawę, rysowanie, malowanie, lepienie, śpiewanie,
  • zapewniamy nadzór metodyczny nad przebiegiem zajęć – realizację programu i prowadzenie zajęć systematycznie omawiamy podczas spotkań metodycznych w zespołach językowych.

Lektorzy

Agnieszka

Weronika

Ewa