Młodzież

Programy kursów z angielskiego i innych języków dla uczniów szkół ponadpodstawowych tworzymy uwzględniając:

  • cel
  • zainteresowania
  • charakter całej grupy,
  • wiek,
  • profil klasy,
  • typ szkoły

Bazą programu jest podstawa programowa, którą rozwijamy w oparciu o multimedia oraz własne materiały dydaktyczne; karty pracy, skrypty, tematyczne listy słów i zwrotów.
Znamy standardy egzaminów; egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy międzynarodowe i potrafimy skutecznie do nich przygotować. Nasi kursanci zdają egzaminy osiągając bardzo dobre i wybitne wyniki.

Przygotowujemy do konkursów językowych i olimpiad językowych; mamy wsród kursantów już wielu laureatów i finalistów olimpiad.

Wdrażamy na zajęciach projekty. Jest to skuteczna metoda nauczania języków obcych; pozwala na rozwijanie autonomii ucznia, zdobywanie doświadczenia i uczy współpracy w zespole.
Dbamy o równoległy rozwój wszystkich kluczowych umiejętności językowych i zwracamy uwagę na funkcjonalny aspekt języka.

Poruszamy aktualne tematy, omawiamy bieżące wydarzenia; oglądamy wiadomości, czytamy prasę zagraniczną.

Dbamy o to, aby każdy kursant był w grupie o odpowiednim dla niego stopniu zaawansowania językowego, dlatego przed dołączeniem do grupy proponujemy napisanie testu diagnozującego oraz rozmowę z lektorem. Przeprowadzenie diagnozy i omówienie wyniku( określenie poziomu) jest bezpłatne i niezobowiązujące.