Certyfikat z języka szwedzki

  • Swedex A2- po ok., roku nauki, certyfikat Swedex A2 określa znajomość podstawową, osoba potrafi przekazać i uzyskać informacje z zakresu życia codziennego.
  • Swedex B1- po około 2-3 latach nauki, osoba potrafi w stopniu średniozaawansowanym wyrażać myśli, pytać i odpowiadać na pytania, odnaleźć się w pracy. Mile widziany przez pracodawców.
  • Swedex B2- umożliwia podjęcie studiów na niektórych szwedzkich uczelniach.