Kursy dla firm

Opracowujemy własny program autorski. Program w zależności od Państwa potrzeb może zawierać: zagadnienia kursu standardowego; rozwijanie kompetencji komunikatywnej.

  • kurs mieszany – standardowy kurs z zagadnieniami branżowymi,
  • kurs branżowy – nacisk na słownictwo, zwroty języka branżowego i biznesowego,
  • kurs certyfikacyjny – przygotowujący do zdania wybranego certyfikatu.
    • Przed każdym kursem prowadzimy bezpłatne testy diagnozujące, a każdy uczestnik odbywa rozmowę z naszym lektorem. Ocenę opisową, oznaczenie poziomu zaawansowania otrzymują Państwo jeszcze przed rozpoczęciem kursu. Kurs językowy jest monitorowany przed metodyka, wdrażamy na bieżąco Państwa sugestie, potrzeby. Wystawiamy certyfikaty.