Angielski dla sześciolatków

Na zajęciach mówimy głównie po angielsku.

Zajęcia w naszej szkole są świetnym przygotowaniem przed zajęciami językowymi w I klasie SP.
Wykorzystujemy metodę TPR- reagowanie całym ciałem; pantomima, mini teatrzyki, klaskanie, skakanie, gry językowo- ruchowe.

Zachęcamy do nazywania po angielsku rzeczy z najbliższego otoczenia.
Opowiadamy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy, gramy, rysujemy, lepimy, budujemy.

Standardowe grupy liczą do 6 osób.
Zapytaj o miejsca w grupach. Nowe grupy powstają w ciągu całego roku.