Kurs standardowy dla szkoły podstawowej

Kursy są organizowane z uwzględnieniem grupy wiekowej uczniów i ich cech rozwojowych; umiejętność pisania, czytania, tak aby wszystkie dzieci czuły się komfortowo, z zajęcia wywoływały pozytywne emocje. Zazwyczaj dzieci pracują w grupach według podziału na klasy: od I do VI. Również zdarza się, że po przeprowadzeniu diagnozy umiejętności językowych, czy sugestii rodziców powstają grupy mieszane np.: klasa II/ III, IV/ V czy też V/ VI. Program klasy VII i VIII obejmuje przygotowanie do EGZAMINU Ósmoklasisty. Program kursu jest zgodny z podstawą programową, ale rozszerzony jest przede wszystkim o rozwijanie sprawności mówienia. Konwersacje opierają się o poznane już struktury gramatyczne i leksykalne i usprawniają wykorzystywanie ich w swobodnej komunikacji.