Kurs standardowy dla szkoły podstawowej

Nasze kursy są organizowane z uwzględnieniem grupy wiekowej uczniów i ich cech rozwojowych; umiejętność pisania, czytania, tak aby wszystkie dzieci czuły się komfortowo, a zajęcia wywołują pozytywne emocje. Zazwyczaj dzieci pracują w grupach według podziału na klasy: od I do VI. Również zdarza się, że po przeprowadzeniu diagnozy umiejętności językowych, czy sugestii rodziców powstają grupy mieszane np.: klasa II/ III, IV/ V czy też V/ VI.

Program klasy VII i VIII obejmuje przygotowanie do EGZAMINU Ósmoklasisty. Program kursu jest zgodny z podstawą programową, ale jest rozszerzony przede wszystkim o rozwijanie sprawności mówienia. Konwersacje opierają się o poznane już struktury gramatyczne i leksykalne i usprawniają wykorzystywanie ich w swobodnej komunikacji.