Chiński dla sześciolatków

Na zajęciach mówimy już po chińsku. Dzieci już poznają pierwsze znaki chińskie.

Wykorzystujemy metodę TPR- reagowanie całym ciałem; pantomima, mini teatrzyki, klaskanie, skakanie, gry językowo- ruchowe. Zachęcamy do nazywania po chińsku rzeczy z najbliższego otoczenia.
Opowiadamy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy, gramy, rysujemy, lepimy, budujemy.

Wzbogacamy naukę języka o elementy kultury chińskiej.