Chiński dla sześciolatków

Na zajęciach mówimy już po chińsku. Dzieci już poznają pierwsze znaki chińskie. Zajęcia w naszej szkole są świetnym przygotowaniem przed zajęciami językowymi w I klasie SP. Wykorzystujemy metodę TPR- reagowanie całym ciałem; pantomima, mini teatrzyki, klaskanie, skakanie, gry językowo- ruchowe. Zachęcamy do nazywania po chińsku rzeczy z najbliższego otoczenia.
Opowiadamy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy, gramy, rysujemy, lepimy, budujemy. Wzbogacamy naukę języka o ciekawostki kulturowe z Chin.Grupy liczą max 6 dzieci.