Hiszpański dla sześciolatków

Na zajęciach mówimy głównie po hiszpańsku. Zajęcia w naszej szkole są świetnym przygotowaniem przed zajęciami językowymi w I klasie SP. Wykorzystujemy metodę TPR- reagowanie całym ciałem; pantomima, mini teatrzyki, klaskanie, skakanie, gry językowo- ruchowe.
Zachęcamy do nazywania po hiszpańsku rzeczy z najbliższego otoczenia.
Opowiadamy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy, gramy, rysujemy, lepimy, budujemy.Wzbogacamy naukę języka o ciekawostki kulturowe z Hiszpanii czy hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Południowej.
Grupy liczą max 6 dzieci.