Kurs standardowy dla szkół podstawowych

Kursy są organizowane z uwzględnieniem grupy wiekowej uczniów i ich cech rozwojowych; umiejętność pisania, czytania, tak aby wszystkie dzieci czuły się komfortowo, z zajęcia wywoływały pozytywne emocje. Zazwyczaj dzieci pracują w grupach według podziału na klasy: od I do VI. Również zdarza się, że po przeprowadzeniu diagnozy umiejętności językowych, czy sugestii rodziców powstają grupy mieszane np.: klasa II/ III, IV/ V czy też V/ VI, VII/VIII
Na zajęciach stawiamy na rozwijanie sprawności mówienia. Konwersacje opierają się o poznane już struktury gramatyczne i leksykalne i usprawniają wykorzystywanie ich w swobodnej komunikacji. Na zajęciach przekazujemy wiadomości i ciekawostki z Włoch.