Native Speaker

Zajęcia z NS prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania. Można uczestniczyć w kursie mieszanym; 60’ LUB 90’ z lektorem polskim+ 60’ LUB 90’z NS. Zajęcia z Native Speakerem maja na celu rozwinięcie sprawności swobodnego porozumiewania się w języku angielskim; swobodne rozumienie i spontaniczne reagowanie językowe.

TECHNIKI PRACY, KTÓRE STOSUJEMY NA ZAJĘCIACH – KONWERSACJACH:

 • powtarzanie dialogów, tworzenie dialogów na podstawie schematów
  opis zdjęć i obrazów,
 • opis ludzi, przedmiotów, sytuacji,
 • wyrażanie opinii,
 • wyrażanie przypuszczeń na temat tekstu, ilustracji, sytuacji,
 • wygłaszanie referatu,
 • wywiady,
 • odgrywanie ról,
 • streszczanie tekstu słuchanego lub czytanego,
 • dyskusja; przedstawianie opinii, argumentowanie,
 • gry i zabawy językowe.