Kurs dla gimnazjalistów

Kurs oparty jest o podstawę programowa gimnazjum, ale jest on bardziej rozbudowany: nacisk kładziemy na swobodną komunikację; rozwijamy sprawność mówienia, wykorzystania poznanych struktur gramatyczno – leksykalnych w swobodnych wypowiedziach ustnych. Na zajęciach wdrażamy pace projektowe; projekty to bardzo skuteczna metoda nauczania. Udział w projekcie pozwala na rozwijanie autonomii ucznia, zdobywanie doświadczenia i uczy współpracy w zespole oraz odpowiedzialności. Poza tym podczas realizacji rola nauczyciela jest zdecydowanie drugoplanowa. Tu uczeń/ słuchacz wykazuje się wiedzą, umiejętnościami i kreatywnością. Szczególnie polecamy ta metodę w pracy z młodzieżą. Zajęcia odbywają się w grupach max 6 osób. Można dołączyć do grup w ciągu roku szkolnego. Nowe grupy powstają przez cały rok.