Kurs egzaminacyjny

Kurs egzaminacyjny przygotowuje do zdania wybranego certyfikatu.
Aby dokładnie ocenić poziom zaawansowania i doradzić Państwu, który certyfikat warto zdać, zapraszamy na test diagnozujący oraz rozmowę z lektorem i konsultacje z metodykiem.
Po określeniu stopnia zaawansowania językowego przedstawimy Państwu wszystkie możliwości.
Podczas kursu maja Państwo możliwość napisania bezpłatnie egzaminu próbnego. Daje to nam możliwość oceny aktualnego przygotowania i wskazówki do dalszej pracy,
Kurs odbywa się 1x lub 2x/ tydzień. Zajęcia trwają 60 min. lub 90 min.- zależy od grupy.
Grupa liczy max 6 osób