Język Niemiecki

Niemiecki jest pierwszy językiem (ok. 90-95 milionów użytkowników) w Europie.
Kraje niemieckojęzyczne to: Niemcy (95%, 78,3 mln), Austria (89%, 7,4 mln), Szwajcaria (64%, 4,6 mln) i Liechtenstein (0,03 mln).
Niemiecki jest trzecim najczęściej nauczanym językiem obcym na świecie.
Jest jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej i jednym z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (obok francuskiego i angielskiego).
Ze względu na dużą ilość turystów niemieckich w wielu biurach podróży, na lotniskach, w restauracjach i pubach, sklepach, w hotelach i kurortach na całym świecie pracownicy dobrze lub przynajmniej w stopniu komunikatywnym znają właśnie język niemiecki.
Niemcy dają wiele możliwości pracy oraz oferują wiele miejsc dla studentów zagranicznych na swoich uczelniach. Oferują bogaty program stypendialny. Wymagana jest znajomość niemieckiego przynajmniej na poziomie B1-B2.